TERMINE 2017:

 

 

  • 4. November            B i e r b a u m
  • 17. November           S i n a b e l k i r c h e n
  • 18. November           p a l d a u
  • 19. November           L e b i n g
  • 25. November       10 j a h r e   b r o d l s u l z t e i f l n

    Buschenschank Neubauer

  • 2. Dezember         g r a d k o r n
  • 7. Dezember           F R u t t e n
  • 8. Dezember          V o i t s b e r g